Visi & Misi

logo-hijauVisi dan Misi Muhammadiyah adalah identik dengan Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.